โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ทอดผ้าป่าสามัคคี การทอดผ้าป่านั้นได้จัดขึ้นโดยที่ครูและคณะร่วมกันจัดขึ้น

ทอดผ้าป่าสามัคคี การทอดผ้าป่านั้นได้เชิญชวนคุณครูของโรงเรียนบ้านทอนวังปรางและผู้ปกครองของนักเรียนได้มาเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำบุญกุศลเป็นบุญใหญ่

ทอดผ้าป่าสามัคคี

ทอดผ้าป่าสามัคคี