โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ปันปั่นปั้นมอบจักรยาน เป็นโครงการของทางธกส. เพื่อพัฒนาชนบท

ปันปั่นปั้นมอบจักรยาน ให้กับเด็กนักเรียนของทางโรงเรียนบ้านทอนวังปราง 11 คัน โครงการนี้เป็นการจัดขึ้นของทางธนาคาร ธกส. เพื่อพัฒนาชนบท จุดประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านทอนวังปราง ของเราจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ปันปั่นปั้นมอบจักรยาน

ปันปั่นปั้นมอบจักรยาน

ปันปั่นปั้นมอบจักรยาน

Pan Spinning Pan Handing Bike

Pan Spinning Pan Handing Bike