โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

พ่นยากันยุง การประชาสัมพันธ์พ่นยากันยุงภายในโรงเรียน

พ่นยากันยุง ภายในโรงเรียนในวันหยุดและประกาศให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านทอนวังปรางได้รู้ว่าทางโรงเรียนได้มีการส่งคนเข้ามาพ่นยากันยุงเพื่อให้ยุงได้หมดไปและทำให้เด็กนักเรียนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก

พ่นยากันยุง

พ่นยากันยุง

พ่นยากันยุง