โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

มอบทุนวันครู คุณครูและคณะได้มอบทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทอนวังปราง

มอบทุนวันครู คุณครูและคณะได้จัดงานเนื่องในวันครูมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทอนวังปรางที่มีการเรียนดีและได้ถ่ายรูปร่วมกันในแต่ละชั้นเรียน

มอบทุนวันครู

มอบทุนวันครู

มอบทุนวันครู

Teacher's Day Funding

Teacher's Day Funding