โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

วันแม่แห่งชาติ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการไหว้แม่

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางโรงเรียนบ้านทอนวังปรางได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้พาแม่มาที่โรงเรียนและทดแทนบุญคุณด้วยการกราบและมอบพวงมาลัยให้กับแม่ของเด็กๆ

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

Mother's Day

Mother's Day