โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

วัยใสกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 ปี60

วัยใสกิจกรรม นั้นเป็นการป่าวประกาศเรื่องของกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทอนวังปราง ในชั้นปี ป.5 -ม.3 กันเลยทีเดียว กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 /08/60 และขอให้นักเรียนเข้าร่วมทุกคน

วัยใสกิจกรรม

วัยใสกิจกรรม

วัยใสกิจกรรม

Youthful activity