โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

อบรมการใช้เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอ่านไม่ออก

อบรมการใช้เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาสอนช่อมเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้มีการพัฒนาเพื่ออนาคตของเด็กเหล่านั้น

อบรมการใช้เครื่องมือ

อบรมการใช้เครื่องมือ

อบรมการใช้เครื่องมือ

Training in the use of tools

Training in the use of tools