โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคาร 4
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคาร 5
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2548
อาคาร 6
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2542
อาคาร 7
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2543