โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นป.2เพื่อนสานสัมพันธ์และตรวจสอบบ้านของเด็กนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นป.2ทางคุณครูและคณะได้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนเพื่อสานสัมพันธ์และตรวจสอบบ้านของเด็กนักเรียนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร และบ้านอยู่ไกล้หรือไกลจากโรงเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน

Visit a student's house

Visit a student's house