โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

แข่งขันทักษะ ทางวิชาการของนักเรียนปี2เพื่อประมวลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน

แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ปี2 เพื่อให้นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้เข้าร่วมงานแข่งขันครั้งนี้และประมวลงานวิชาการครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง คุณครูและนักเรียน

แข่งขันทักษะ

แข่งขันทักษะ

แข่งขันทักษะ

Competitive skills

Competitive skills