โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

การบริหารเวลา เพื่อแก้ปัญหาความเร่งรีบต่างๆ ในชีวิตของเรา

การบริหารเวลา

การบริหารเวลา ความเร่งรีบบางครั้งดูเหมือนว่า บางคนจะมีเ … Read more