โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

การทดลอง เกี่ยวกับหน่วยความจำของสมองมุนษย์เป็นอย่างไร

การทดลอง

การทดลอง และพิสูจน์เกี่ยวกับหน่วยความจำหลายวิธีและเทคนิ … Read more