โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ปากเปื่อย โรคทางทันตกรรมมีอาการและสาเหตุหลักๆ ที่พบได้บ่อย

ปากเปื่อย

ปากเปื่อย การเกิดโรคทางทันตกรรม มักจะนำไปสู่การถอนฟันที … Read more