โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ผื่น อธิบายเกี่ยวกับการรักษาทันทีผื่นเมื่อได้รับพิษจากต้นพอยซั่นไอวี่

ผื่น

ผื่น พอยซั่นไอวี่เป็นไม้เลื้อยมีพิษ มีน้ำมันที่สามารถทำ … Read more