โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

กระดูกสันหลัง บริเวณส่วนเอวมีการผ่าตัดเพื่อการรักษารูปแบบใดบ้าง

กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง วิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว ให้เสร็ … Read more