โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

พฤติกรรม ที่ชอบตำหนิติเตียนตนเอง ส่งผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตของเรา

พฤติกรรม

พฤติกรรม ตำหนิติเตียนตนเองเป็นเสียงเล็กๆ ในตัวเราที่พูด … Read more