โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ยีน ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์มีคุณสมบัติ และแนวคิดทางพันธุกรรมอย่างไร

ยีน

ยีน ในฐานะของหน่วยพันธุกรรม ที่ใช้งานได้นั้นมีคุณสมบัติ … Read more