โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถทำได้อย่างไรและมีความสำคัญหรือไม่

สร้างภูมิคุ้มกัน

สร้างภูมิคุ้มกัน ทุกคนมีความกลัวว่าจะป่วยกะทันหัน มีผู้ … Read more