โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในประเทศในรูแบบของแอนแวร์ ฮอจา

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ของแอนแวร์ ฮอจา หลังจากที่ได้เป็นผู้นำ … Read more