โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

กัมมันตภาพรังสี มีการป้องกันและกำจัดการปนเปื้อนได้อย่างไร

กัมมันตภาพรังสี

กัมมันตภาพรังสี บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเทคนิค สำหรับการ … Read more