โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

กฎหมายอาญา ที่ใช้กับอาชญากรว่าด้วยเรื่องของการจำกัดเสรีภาพและการทำงาน

กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา ประเภทของการพิจารณาคดีที่กำหนดโดยกฎหมายอาญาข … Read more