โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างไร

เชื้อชาติ

เชื้อชาติ นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของเซเปียนส์ สังคมในมนุษ … Read more