โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

โรคมือเท้าปาก ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย สามารถติดต่อได้หรือไม่

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก โรคนี้เป็นโรคทั่วไปที่เกิดจากเอนเทอโรไวรั … Read more