โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ฮอร์โมน ของไข่กับวิธีการแยกแยะเเละควรหลีกเลี่ยงมีวิธีหลักๆอะไรบ้าง

ฮอร์โมน

ฮอร์โมน ของไข่นั้นคืออะไร มีวิธีการแยกแยะของฮอร์โมนไข่ด … Read more